دانلود آهنگ صدای پای ماه میاد تو آسمون انگار عروسی تو شهر عاشقون

دانلود آهنگ صدای پای ماه میاد تو آسمون انگار عروسی تو شهر عاشقون

دانلود آهنگ در دل شب دعای من گریه بی صدای من

دانلود آهنگ در دل شب دعای من گریه بی صدای من

دانلود آهنگ دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

دانلود آهنگ دلبرم دلبر خانه خرابم کرد چشم شهلایش دیده پر آبم کرد

دانلود آهنگ نه یک نامه نوشتی نه روی تو رو دیدم نه دستامو گرفتی

دانلود آهنگ نه یک نامه نوشتی نه روی تو رو دیدم نه دستامو گرفتی

دانلود آهنگ روی رقص شاپرک زير بارون چشات

دانلود آهنگ روی رقص شاپرک زير بارون چشات

دانلود آهنگ وقتیکه تو رفتی خورشید نمرده دریا و بیابان خدا دست نخورده

دانلود آهنگ وقتیکه تو رفتی خورشید نمرده دریا و بیابان خدا دست نخورده

دانلود آهنگ ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست کسی در نظرم نیست

دانلود آهنگ ای آنکه به جز تو هوایی به سرم نیست کسی در نظرم نیست

دانلود آهنگ اره دل به فردا بستیم بیا از غمها نترسیم

دانلود آهنگ اره دل به فردا بستیم بیا از غمها نترسیم

دانلود آهنگ با تو روینده و رویانم من بی تو سوزنده و سوزانم من

دانلود آهنگ با تو روینده و رویانم من بی تو سوزنده و سوزانم من

دانلود آهنگ شاید اون جوری که باید قدرتو من ندونستم

دانلود آهنگ شاید اون جوری که باید قدرتو من ندونستم